De term “virtuele assistant” wordt ook gebruikt voor degene die gepersonaliseerde correspondentie voert ter bevordering van de activiteiten van een bepaalde persoon. In feite is ook deze persoon niet fysiek aanwezig in het bedrijf. Deze virtuele assistant werkt vanuit een andere stad dan die waar de hoofdactiviteit van het bedrijf wordt uitgeoefend. Dit betekent echter niet dat de VA geen contact heeft met het bedrijf. De persoon kan immers naar vele plaatsen gaan en de baan is helemaal niet overbodig. Tegelijkertijd vergt dit hoge niveau van functioneren niet veel tijd, inspanning en bloedzweet.

Werken in een bedrijf is niet zoals werken op school, waar de leraar zowel de onderwijzer als de directeur is. Bij gebrek aan een VP is een denktank die documenten, correspondentie en plannen produceert in plaats van te beoordelen of zij geschikt zijn om de stand van de techniek te worden, tijdverspilling. Hetzelfde geldt op het gebied van overheidsbeleid, onderwijs, media, reclame, politiek en ondernemingen. De belangrijke rol van de openbare politiek, het onderwijs, de media, de reclame, de handel en de ondernemingen vereist dat individuen in staat zijn om met al deze buitenschoolse activiteiten om te gaan. In feite zijn deze activiteiten in vergelijking daarmee zo ondergeschikt dat men zelfs de indruk kan krijgen dat deze ontbreken.

Een VP is ook een Leider:

AVP is een leider van de werkplek. Aangezien de personal computer een belangrijke plaats inneemt op de werkplek, bestaat het werk van de VP erin mensen ervan te overtuigen waarom een bepaald stuk hardware of software essentieel is. Het is zijn/haar taak de mensen hiervan bewust te maken, en de goede toepassingen van deze hardware of software uit te leggen. Tegelijkertijd is het de verantwoordelijkheid van de VP om de loyaliteit van het personeel te waarborgen, om ervoor te zorgen dat het bedrijf blijft groeien.

Bovendien heeft de titel “VP” nog een andere betekenis. Hier verwijst het woord “VP” eigenlijk naar een “VP” die aan het hoofd staat van een afdeling, zoals in de situatie van de hoofden van de verschillende afdelingen in een grote multinationale onderneming.

Conclusie:

Concluderend kan worden gesteld dat een doeltreffende VP vele elementen omvat. Een daarvan is de effectieve kennis van de verschillende managementniveaus, de verschillende vaardigheden die nodig zijn om een goed leider te zijn, alsook de stijl van leiderschap. Deze factoren worden vervolgens geanalyseerd door de performance assessment software om een duidelijk beeld te krijgen van de eigenschappen van de kandidaat. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat de verantwoordelijkheden van een VP talrijk zijn en dat dit kan leiden tot tal van uitdagingen op de weg naar het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

lees meer: